Blog > Komentarze do wpisu

Konflikty etniczne i narodowe

Z aspektem władzy i przewagi związane są wszelkie konflity pojawiające się - w skali makro - pomiędzy narodami czy grupami etnicznymi. Tu też możemy mówić o słabości lub sile jednej ze stron. Uwarunkowania historyczne, geograficzne i ekonomiczne maja tutaj niezwykle istotne znaczenie.

 

Możemy wyróżnić trzy zasadnicze źródła - a właściwie podejścia teoretyczne - pojawiania się konfliktów na tle etnicznym czy narodowym. Po pierwsze mamy odniesienie do pierwotności więzi etnicznej i potrzeby obrony własnej tożsamości. To kwestie bezspornego utożsamiania się z grupą własną przy jednoczesnym odcinaniu się pod wartości reprezentowanych przez grupę określaną mianem innej bądź obcej. Tu wchodzą w grę odniesienia do terytorializmu, hierarchiczności czy agresji ukierunkowanej na zewnątrz grupy. Po drugie, konflikt może być kwestią racjonalnego wyboru. Każda z grup może mieć inny interes, stąd też konflikt etniczny może mieć źródło w konflikcie interesów. To kwestie żądań ekonomicznych i walka o władzę. No i trzecia sprawa, to teoria modernizacji reprezentowana chociażby przez Emersona. Rzecz jasna, przy założeniu, że natura ludzka jest zmienna i ma ona odzwierciedlenie w strukturze organizacyjnej grup. Nie inaczej. Chodzi mianowicie o to, że przy zmianie systemów politycznych zwiększa się liczebność oraz intensywność konfliktów etnicznych.

Oczywiście są próby regulowania kwesti narodowych i etnicznych mniej lub bardziej skuteczne. Chciałabym jednakże zwrócić uwagę, że trudno w obecnych czasach jednoznacznie wskazać na źródło pojawiających się konfliktów. Maja one bowiem mocno "skomplikowaną naturę"- społeczno-kulturowo-ekonomiczną. Dlatego wypracowanie kompromisu który zadowoliłby wszyskich, jest bardzo trudne. Jeżeli nie niemożliwe..

środa, 30 czerwca 2010, agnieszka-kowarska
TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: